כיצד נוכל להבטיח כי כספכם מוגן?

כל מה שחשוב לדעת על חיתום קפדני שעבוד נכסים ריבוי ערבים חשבון נאמנות רגולציה קפדנית פיקוח חיצוני LTV נמוך גיוון ופיזור רחב רישוי אשראי הוגן פיקוח רשות שוק ההון

ערבים
ערבים בלתי מוגנים

ריבוי ערבים שעומדים בתנאי סף וחיתום אישי

בטוחה נדלן 1
בטוחות נדל”ניות/ פיננסיות ו-LTV נמוך

בטוחות המשועבדות למשקיעים

חיתום קפדני
חיתום קפדני

בדיקת נאותות פיננסית, משפטית ומסחרית, שמאות ועוד

רשות שוק ההון
פיקוח ורגולציה

בפיקוח רשות שוק ההון ורגולציית הרשות לניירות ערך

פיצול השקעה
פיצול השקעות

מזעור חשיפה באמצעות פיצול כספים להלוואות שונות בתמהיל מגוון

ליווי מקצועי
ליווי מקצועי

אנשי מקצוע וגופים מקצועיים מהמובילים בתחומם בארץ

רישוי משרד האוצר
רישיון ורגולציה

רישוי נותני אשראי בפיקוח משרד האוצר אגף שוק ההון. רישיון #60486

בועז נאמן
נאמן מפקח

עורך דין חיצוני לחברה המפקח על התנהלות רישום הבטוחות ושיעבודן למשקיעים

מה הופך את המודל של ProV לבטוח יותר?

ProV מעניקה מספר שכבות הגנה על כספי המשקיעים.
כנגד ההון שמפקיד המשקיע, נעשה שעבוד שמי של הבטוחות ברשם החברות.
שעבוד ראשון שוטף של נכסי הלווים, באופן יחסי לשווי ההון המופקד.
נוסף על זאת ובשונה מפלטפורמות מימון שונות, ProV מתעקשת על מספר ערבים בלתי מוגנים גבוה, בהתאם לגובה ההלוואה.
מהלך זה מבטיח מזעור הסיכויים להפעיל מימוש נכסים, הן נדל”ניים והן פיננסים לצורך גביית חובות.
זה המקום להדגיש כי מבחינתנו מימוש נכס זהו המוצא האחרון לאחר מיצוי כל אפשרויות הליווי והגביה האחרות. אין בנו כל רצון כזה ואף נתפוס אותו כסוג של כישלון. לשמחתנו, עד לעצם כתיבת שורות אלו,  ProV לא הגיעה לכדי צורך כזה ומעולם לא נמכר על ידנו נכס נדל”ני לצורך פדיון חוב.
פיזור הלוואות ותמהיל מגוון מקטינים את החשיפה. התמהיל נבנה באופן דינמי בהתאם לדרישות השוק.

מה חלקן של הרשויות הממשלתיות?

רשות שוק ההון – הקפדה על פיקוח וביקורת מחמירים.
לרשות שוק ההון יש תפקיד מכריע בשמירה על ביטחון ההשקעות. היא מיישמת פיקוח קפדני ועורכת ביקורות שוטפות של חברות בעלות רישיון ובעלי התפקידים המרכזיים שלהן.
פיקוח זה משתרע הן על ההענקה הראשונית והן לחידוש והרישיונות לאחר מכן.
כמו כן, רשות שוק ההון מחייבת חברות להגיש דוחות תקופתיים על מנת להבטיח ציות שוטף.

רשות הלבנת הון – לצורך חיזוק היושרה הפיננסית, מלחמה בהלבנת הון ושמירה על שלמות פיננסית, נקטה הרשות להלבנת הון צעדים מחמירים;
כל העברת כספים מחשבון פרווליו השקעות מחייבת אותנו בהגשת מסמכים חיוניים לבנק, הכוללים בין היתר הסכם הלוואה, תעודת זהות של המקבל ורישומי זיהוי לקוח.
כמו כן פרווליו השקעות נדרשת לספק לרשות הלבנת הון דו”ח חודשי מקיף על כל העסקאות הפיננסיות.
צעדים אלה משפרים את השקיפות ומחזקים את הביטחון הפיננסי.

מדוע יש צורך בעו"ד חיצוני מפקח?

עו”ד חיצוני לחברה, שמונה למטרה זו, מבצע רישום ברשם החברות ובאמצעותו משועבדות בטוחות הלווים לטובת המשקיעים. שעבוד ראשון לפני כולם. עורך דין זה מפקח על התנהלות הרישום והשיעבודים.

ומה אם שוק הנדל"ן ירד?

זה הזמן להכיר מושג חשוב ביותר בתחום ההשקעות: יחס LTV
LTV – ראשי התיבות של Loan TValue: חוב לבטוחה.
זהו מדד ליחס בין ההלוואה (L) ובין שווי הבטוחות (V).
לדוגמה: אם נלקחה הלוואה בשווי מליון שקלים ונרשם בעבורה שעבוד על נכס ששוויו 2 מליון שקלים, יחס ה LTV יהיה 50%.
ככל שיחס ה-LTV נמוך יותר כך הבטחון גבוה יותר.

מדוע אנחנו מספרים לכם את כל זה? משום ש ProV מתעקשת על יחס LTV נמוך. יחס מקסימלי של 60% בלבד.
כך, גם אם שוק הנדל”ן ירד מסיבה כלשהי באופן פתאומי ב 10-20 ואפילו 30% החברה לא תפסיד או תאבד יציבות.

השוק מאד תנודתי, זה לא מסוכן?

כשמדברים על תנודתיות מתכוונים לרוב לשוק ההון/ בורסה. שוק התלוי באינסוף משתנים ובמסחר אמוציונאלי.
מאחר ואין קשר בין פעילות ProV ובין הבורסה, ההשקעה אצלנו נחשבת השקעה יציבה שאינה תנודתית.
זה המקום לפרט אודות החוזים הקשיחים:
1. חוזה בין ProV ללווה. בחוזה מופיעים כל תנאי הסכם ההלוואה: הסכום אותו קיבל הלווה, הריבית אותה הוא נדרש לשלם, משך זמן ההלוואה, הבטוחה המשועבדת בעבור הכסף, אופן הפירעון, הגביה וכיוצ”ב, וכן- הסנקציות הצפויות במצב של אי עמידה בחוזה (החל מגביית ריבית פיגורים ועד מימוש הבטוחות). החוזה אינו תלוי או מושפע ממצב שוק ההון כמובן.
2. חוזה בין ProV למשקיע: בחוזה מופיעים כל תנאי ההסכם הכוללים את התמורות שיקבל המשקיע בעבור כספו, אופן שיעבוד הבטוחות וכיוצ”ב. החוזה מגן על האינטרס של המשקיע בכך שהוא מתחייב לתשואה קבועה וידועה. במקרה של גבייה מורכבת ואיחור בתשלום החוב ע”י הלווה ProV “קונסת” את עצמה בתוספת של תשואה למשקיע על התשואה הקבועה, למשך זמן האיחור, כך שהאינטרס המובהק הנו לסיים את הליכי הגביה בזמן הקצר ביותר המתאפשר.
נושא גביית חובות הלווים מונחת על כתפי הצוות המשפטי של ProV ולא על המשקיעים שלה

תוכלו לסכם לי מדוע מדובר בהשקעה מוגנת ובטוחה?

 • תהליך החיתום הקפדני והקשוח שלנו, עליו תוכלו לקרוא בהרחבה.
 • כל הלוואה הנלקחת מהחברה מגובה בבטוחה (נדל”נית/ פיננסית/ ערבים בלתי מוגנים) בהתאם לגובה ההלוואה. כך גם במקרה של חדלות פירעון קיימת אפשרות יציבה לפדיון כספי ההלוואה.
 • עורך דין מפקח כנאמן חיצוני לחברה: מפקח על התנהלות הרישום והשיעבודים לטובת משקיעי החברה. 
 • חוזים קשיחים וסגורים בין ProV ללווים ובין ProV למשקיעים, אשר מאפשרים המשך קבלת תשואה גם במקרה של חדלות פירעון הלווים לחברה.
 • מיזעור חשיפה באמצעות פיצול כספי ההשקעה למספר הלוואות מרובה, בו זמנית.
 • אנשי מקצוע וגופים משפטיים מהשורה הראשונה בישראל, אשר מלווים את החברה ואת העסקאות שלנו, הן על מנת לבצע חיתום קפדני והן על מנת לוודא שכל שכבות ההגנה על כספי המשקיעים מתבצעות כראוי:
 • ברנע ג’פה לנדה: הינו משרד עורכי דין מוביל הפועל בתחום המשפט המסחרי בישראל. ברנע מעניקים ל ProV את שירותי הרגולציה.
 • רבין גולן סיידמן: מהווים עבור ProV נאמני בטוחות ומפקחים על התנהלות רישום הבטוחות ושיעבודן למשקיעים.
 • משרד הירשברג-סקופ: משרד עורכי דין המטפל עבור ProV בכל נושא החוזים וענייני הגבייה.
 • משרד רואי חשבון ג’רבי ושות`: מנוהל ע”י רואה חשבון דוד ג’רבי, המתמחה בחשבונאות, מיסוי וייעוץ פיננסי.
 • קצין ציות ל ProV: מר רוני חדד, מנכ”ל בדימוס של סוכנות ביטוח מובילה, המתמחה בתחום החיסכון הפנסיוני, הגמל והחיסכון הפיננסי, עם ניסיון של כולל של כ 40 שנה בעולם הביטוח והעסקים.
 • וכמובן, ProV עובדת תחת רשיון מתן אשראי חוקי, בפיקוח משרד האוצר, אגף שוק ההון (רישיון מספר 60486) ועומדת בתנאי הרגולציה של המשרד לניירות ערך.

מה הקאצ'? היכן הסיכון?

אנחנו מבינים מדוע אתם שואלים את זה, ואתם צודקים. תמיד קיים סיכון.
זה נכון כמעט לכל פעולה שאנחנו מבצעים בחיים.
גם חציית כביש עלולה להיות מסוכנת אבל למדנו כלים לחצייה בטוחה.
כאמור בסעיפי ההסבר הקודמים, הסיכון העיקרי בהשקעה מעין זו הנו סיכון זמן, כאשר גם סיכון זה מגובה בתשואה עודפת.
ProV אינה מציעה פנטזיות כי אם השקעה שיש בה כלים מתאימים לגידור הסיכון, כשהכל נעשה תחת שקיפות מלאה, פיקוח וכפיפות לחוק.
בפגישה אישית נשמח להסביר בסבלנות ולהעמיק בתיאור מהות העסקה ושכבות ההגנה שלה.
אין לנו ציפייה וגם לא רצון שתבצעו הפקדה של כספכם בלחיצת כפתור. זוהי גם הסיבה שלא שילבנו מערכת הפקדה דיגיטלית בחברה.
אנחנו מכבדים את החשש.
זהו כסף שחסכתם בעמל רב ואין כל סיבה שתבצעו צעדים שיגרמו לכם לדאגה.

Scroll to Top