מסלולי הרווח של פרווליו

תשואה מוגדרת ובונוס המשקיע המתמיד

FLOURISH GROW THRIVE Let Your Money

תנאי המסלולים

רף כניסה

  • בכוורת ProV Social השקעת מינימום נדרשת: 250,000 ש”ח בלבד.
    (יש להתעדכן ברף המינימום, המשתנה בהתאם למספר הניצעים הרשומים)
  • בכוורת ProV Premium השקעת מינימום נדרשת: 1,000,000 ש”ח.
  • במסלול משכורת חודשית, השקעת המינימום הנדרשת היא 300,000 ש"ח.

תמורות

  • Provalue חותמת עם המשקיעים על חוזה ובו תשואות ברורות ומוגדרות מראש.
  • על מנת לשמור על יציבות החברה Provalue מעודדת את המשקיעים להישאר לפרקי זמן ממושכים,
    באמצעות “בונוס המשקיע המתמיד”; תשואה התחלתית מוגדרת, ההולכת וגדלה לאורך התקופה.
  • כפועל יוצא, נהנים המשקיעים ממקסום הרווחים באמצעות בונוס מתמטי טבעי: “ריבית דריבית“.

מדוע אין פירוט תשואות?

Provalue אוחזת ברישיון חוקי ועובדת תחת פיקוח משרד האוצר- אגף שוק ההון.
Provalue מקפידה לקיים את מגבלות הרגולציה של המשרד לניירות ערך אשר קבע כי; חל איסור לפרסם מחיר, ריבית ותשואה לגבי ההצעה העומדת על הפרק, וכן איסור לפרסם בין היתר היקפי גיוסים קודמים, תשואות עתידיות בפרויקטים שבהם החברה משקיעה, או בהשקעות שאותן היא מארגנת, תשואות ממוצעות או טווח תשואות……..”

אי לכך Provalue מקפידה לחשוף את נתוני העסקה אך ורק במעמד פגישה אישית, במהלכה מקבל המשקיע מידע מלא ומקיף, תוך גילוי נאות ושקיפות מלאה; “פרטי ההשקעה המלאים ייחשפו אך ורק במסגרת הליך של משא ומתן פרטני אשר ינוהל על פי סדר פניית משקיעים לשותף הכללי…”

היינו שמחים לחשוף בפניכם את התשואות והמספרים. היינו שמחים לחשוף עדויות של משקיעים מרוצים אבל ידינו כבולות וחשוב לנו לעמוד במגבלות התקנות והחוקים

Scroll to Top