שאלות ותשובות נפוצות

בואו נעשה פה סדר

מידע מקיף על הנושאים שהכי חשובים לכם

מידע כללי

מימון או הלוואה חברתית מוכרים כאפיק פיננסי המתפתח בעשור האחרון בכל העולם, עקב ביקושי שוק, ומאפשר מפגש חוקי בין לווים ומלווים (משקיעים).
המפגש אינו דורש גורם מתווך מוסדי, כפי שהורגלנו/ נאלצנו בו עד כה, כמו בנק, חברות אשראי וכד’, אך עם זאת מתנהל תחת כנפי החברה, האוחזת ברישוי חוקי; רישוי נותני אשראי בפיקוח משרד האוצר אגף שוק ההון. רישיון מספר 60486, ועומד בכל תנאי הרגולטור הנוקשים ובחוק מתן אשראי הוגן.

מדוע אנחנו מכנים את ההשקעה ‘חכמה’? משום ש ProV פועלת תחת מודל סולידי על מנת לשמור על כספי המשקיע, עליו תוכלו לקרוא בלשונית בטחון ההשקעה. אך חשוב להבין כי בשונה ממודלים מוכרים של P2P אנחנו פועלים באופן בו המשקיעים אינם תלויים בכושר ההחזר של הלווים ולא מסכנים את כספם במקרה של חדלות פרעון. ב ProV האחריות הזו מונחת על כתפי החברה.
אמנם מהות העסק היא אכן ‘הלוואה חברתית’ אבל מודל העבודה שומר מכל משמר על כספי המשקיעים.
החוזה שלכם הוא איתנו ומולנו, כאשר הבטוחות של הלווים משועבדות למשקיעים.
איך אנחנו מרשים לעצמנו לקחת ריסק כזה?
משום שהכוח שלנו טמון בשלב החיתום הקפדני, המדוייק והקשוח, בצוות מקצועי מהשורה הראשונה, בפיזור רחב, וב LTV נמוך.

בהתאם לכתוב לעיל, אנחנו בהחלט מאמינים שניתן לכנות השקעה המשלבת תשואה גבוהה ובטוחות ‘ברזל’ – השקעה חכמה. 

ראשית, אנחנו פועלים לפי תפיסה מנחה כי סיום העסקה מתרחש כבר בעת חתימתה.
המשמעות היא שטעויות המבוצעות כבר בשלב הראשוני עלולות לגרום לבעיות משמעותיות והפסדים בהמשך,
לפיכך תהליך סינון הלווים של Provalue הוא קשוח, מדוקדק וקפדני;

  • בשלב הראשון אנחנו מבצעים בדיקה בסיסית של דו”חות האשראי, חשבונות הבנק, ההתחייבויות האחרות של מבקש ההלוואה וכיוצ”ב. רק לאחר שבידנו המידע והוא נמצא תואם את הקריטריונים שלנו- נבקש לקבל את המידע הזה גם מהלווה.
    אי התאמות בין המידע שבידינו ובין המידע הנמסר ע”י הלווה עלולות לפסול, כבר בשלב, זה את אישור ההלוואה.
  • בשלב השני מתבצעת בדיקה משפטית ומסחרית של הנכס/ים אותו יעמיד הלווה כבטוחה תמורת ההלוואה וכן שמאות לערך הנכס.
  • במקרים מסויימים ובאם עולים ספקות אנחנו עוברים לשלב שלישי, ובו תופעל בדיקת רקע באמצעות משרד חקירות המתמחה בנושא.

עומס הביקושים להלוואות מאפשר לחתם החברה להמשיך לנהוג בסינון קפדני וקשוח וניתן בהחלט לומר כי אנחנו נמצא אצלו יותר סירובים ודחיית בקשות לעומת אישורי בקשות.
אם יש ספק- אין ספק.

אין בחזקתנו חשבונות ואנחנו לא מנהלים חשבונות.
ProV קולטת, לאחר סינון, משקיעים המתאימים למודל העסקה ולווים אשר עמדו בתנאי החיתום הקפדניים.
ProV אחראית לתפעול נכון של כל מהלכי העסקה ולהגנה מלאה על כספי המשקיעים באמצעות בטוחות.
מעבר לניהול העסקאות באופן בטוח ProV מסייעת ללווים בתהליך התכנון הפיננסי לקראת הבראה כלכלית ושילובם חזרה במערכת הבנקאית.
ProV אינה בנק.
זאת ועוד, כאשר אנחנו מסיימים ליווי תיק לקוח אשר מגיע עם רקע של בעיות אשראי מורכבות, ומצליחים להשיבו למערכת הבנקאות בכשירות כלכלית מלאה- אנחנו בהחלט מחשיבים זאת כהצלחה!

על פי הנחיות החוק קיים איסור בחשיפת זהותם של הלווים והמלווים ולפיכך אנחנו שומרים בקנאות על פרטיותם של שני הצדדים, כאשר ProV עומדת ביניהם כגורם המקשר.

גופים משפטיים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה מלווים את כל העסקאות שלנו הן על מנת לבצע חיתום קפדני והן על מנת לוודא שכל שכבות ההגנה על כספי המשקיעים מתבצעות כראוי:

  • ברנע ג’פה לנדה: הינו משרד עורכי דין מוביל הפועל בתחום המשפט המסחרי בישראל. ברנע מעניקים ל ProV את שירותי הרגולציה.
  • רבין גולן סיידמן: משרד עורכי דין המשמש פיקוח נאמן בטוחות חיצוני לחברה.
  • משרד רואי חשבון ג’רבי ושות`: מנוהל ע”י רואה חשבון דוד ג’רבי, המתמחה בחשבונאות, מיסוי וייעוץ פיננסי.
  • קצין ציות ל ProV: מר רוני חדד, מנכ”ל בדימוס של סוכנות ביטוח מובילה, המתמחה בתחום החיסכון הפנסיוני, הגמל והחיסכון הפיננסי, עם ניסיון של כולל של כ 40 שנה בעולם הביטוח והעסקים.

בועז רבין לוגו קטן 2 e1602708189674 ברנע NEW גרבי רואח

אין זה סוד כי השקעות טובות אינן זקוקות לפרסום וכי חיי המדף שלהן קצרים למדיי.
מרבית המשקיעים שלנו מגיעים מפה לאוזן וזה עוזר לנו לשמר את החברה ‘בוטיקית’ ומשפחתית, כמו שאנחנו אוהבים.
בנוסף, המנגנון שמאפשר לנו לשמר תשואה גבוהה למשקיעים כשמנגד בטוחות ברזל המשועבדות למשקיעים- הוא שמירה על ניהול רזה של החברה וכשאין הוצאות פרסום יש אפשרות לחלוק רווחים באופן הוגן עם המשקיעים.

חשוב לזכור כי תוך הקפדה על הרגולציה באפשרותנו לקלוט לכל כוורת השקעה מספר מוגבל ביותר של משקיעים (35 ניצעים), מגבלה זו מאפשרת לשמר מודל מאוזן, יציב ומהווה שכבת הגנה נוספת על המשקיעים. על כן נגלה העדפה ברורה לקלוט משקיעים אשר מבינים את שיטות העבודה שלנו היטב.


תקופת הקורונה יצרה עומס ביקושים בטווח זמן קצר, הן מצד לווים והן מצד משקיעים, ועל כן אנחנו מנהלים כיום רשימות המתנה ופותחים כוורות השקעה חדשות בהתאם. זמן ההמתנה הממוצע עומד על מספר שבועות בודדים.

כמובן. פרווליו פועלת תחת רישיון למתן אשראי לפי סעיף 15 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים),
הרישיון ניתן ע”י משרד האוצר של מדינת ישראל, בפיקוח רשות שוק ההון ביטוח וחסכון,
במסגרת רישיון מספר 60486 פרווליו כפופה לכל דרישות הרגולטור.
אנחנו מקפידים לשמור על שקיפות והוגנות מול כל הצדדים ומדווחים לכל הרשויות כחוק.

רישיון למתן אשראי 1

מידע על כספים ורווחים

כאמור Provalue אוחזת ברישיון חוקי ועובדת תחת פיקוח משרד האוצר- אגף שוק ההון.
ProV מקפידה לקיים את מגבלות הרגולציה של המשרד לניירות ערך אשר קבע כי; חל איסור לפרסם מחיר, ריבית ותשואה לגבי ההצעה העומדת על הפרק, וכן איסור לפרסם בין היתר היקפי גיוסים קודמים, תשואות עתידיות בפרויקטים שבהם החברה משקיעה, או בהשקעות שאותן היא מארגנת, תשואות ממוצעות או טווח תשואות……..” (סעיף 3 , “פרסום כללי בדבר כוונה להציע ניירות ערך”)

בהתאם לתקנות אלו אנו נוכל לחשוף את נתוני העסקה אך ורק במעמד פגישה אישית, במהלכה מקבל המשקיע מידע מלא ומקיף, תוך גילוי נאות ושקיפות מלאה;
פרטי ההשקעה המלאים ייחשפו אך ורק בפני 35 משקיעים (כמפורט בסעיף סעיף 15א (א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו).

השורה התחתונה: היינו שמחים לחשוף בפניכם את התשואות והמספרים, היינו שמחים לחשוף עדויות של משקיעים מרוצים אבל ידינו כבולות וחשוב לנו לעמוד במגבלות התקנות והחוקים.

כן חשוב לדעת כי ProV חותמת עם המשקיעים על חוזה ובו תשואות ברורות ומוגדרות מראש. לא “בערך”. לא “כ…”, לא “בין לבין”. כל משקיע יודע בדיוק מהי התשואה שהוא יקבל בעבור כספו ובאיזה אופן יקבל אותה.

מידע נוסף בלשונית מסלולי רווח

לתיאום פגישה אישית ולקבלת מידע מורחב בהתאם לרגולציה צרו קשר ונשמח לסייע

ריבית דריבית הנה ריבית מצטברת, המחושבת גם על סכום הבסיס שהפקדנו (הקרן) וגם על התשואה/ הרווחים עד כה.
מה שקורה למעשה הוא שהכסף שכבר הרווחנו בתכנית ממשיך להגדיל את עצמו ולעבוד בשבילנו, גם אם לא הוספנו על סכום הבסיס אפילו שקל נוסף.

לא. ProV אינה גובה כל עמלת ניהול על תיקי המשקיעים.
הלווה משלם לחברה % ריבית קבוע על ההלוואה שלו, בהתאם לחוזה. ממנה אנחנו יכולים להפריש את התשואות למשקיעים שלנו.
הדלתא מהווה את הרווח לחברה.
המשקיעים שלנו מבינים כי ככל שהחברה תהיה מרוויחה ויציבה כך גם הם יהנו מיציבות גבוהה, בטחון בהשקעה והזדמנויות פרימיום השמורות למשקיעים בלבד.

אופן העבודה של הכוורות מאד דומה. כמעט זהה אפילו.
יחד עם זאת, עלויות התפעול של חשבון השקעה בודד, שהופקדו אליו 2 מיליון ₪ נמוכות משמעותית מעלויות התפעול של 10 חשבונות השקעה, שבכל אחד מהם הופקדו 200,000 ₪.

הפערים הללו ועוד מאפשרים לנו להעניק תמורות גבוהות יותר וחשיפה מגוונת יותר לעסקאות במסלולי הפרמיום כמובן.

אנחנו מאחלים לכם (ולנו) שבקרוב מאד תוכלו להתברג בכוורת ה Premium שלנו!
ונאמר אמן.

ProV סוגרת מול המשקיעים שלה חוזים שנתיים; משמע, לפני תחילתה של שנת השקעה נוספת ניתנת אפשרות למשיכת הכספים, בהודעה מראש, על מנת שנוכל להכניס משקיע אחר ליחידת ההשקעה שלכם. 


כן, אנחנו יודעים שיש פלטפורמות המאפשרות משיכת כסף “בכל עת”, אך מבחינתנו מדובר במודל שמסכן את יציבות החברה.
על מנת לאפשר תמורות כפי שאנו מאפשרים למשקיעים שלנו, ולאורך זמן- חשוב לנו לשמור על רמת יציבות גבוהה, גם בעתות משבר.


מעבר לכך, מי ששומר על כספו בכוורת ההשקעה לאורך זמן- מגדיל משמעותית את התשואות שלו. הן בשל בונוס ‘המשקיע המתמיד’ והן בזכות הריבית דריבית. קראו על כך עוד בעמוד מסלולי הרווח שלנו.
חברים, תנו לכסף שלכם לעבוד! זהו בדיוק אופן הפעולה של הכרישים הגדולים.

על כל רווח מהשקעה יש לשלם מס.
ניתן לומר בהכללה גסה כי מס רווחי הון עומד על 25%, אבל יש יוצאים מן הכלל.
המס הנדרש על רווחים מהלוואה בריבית קבועה שאינה צמודה עומד על 15% בלבד וזהו צ’ופר לא קטן המוסיף למיקסום ההשקעה ולהגדלת הנטו!
על מנת שתוכלו לישון בראש שקט, ותדעו שהכל מדווח כחוק, אנחנו נבצע עבורכם ניכוי מס במקור על הרווחים.

מידע מרגיע

כשמדברים על תנודתיות מתכוונים לרוב לשוק ההון/ בורסה.
מאחר ואין קשר בין פעילות ProV ובין הבורסה, ההשקעה אצלנו נחשבת השקעה יציבה שאינה תנודתית, ואף המגובה בבטוחות.
חשוב להבין כי קיים חוזה קשיח בין ProV ללווה. בחוזה מופיעים כל תנאי הסכם ההלוואה: הסכום אותו קיבל הלווה, הריבית אותה הוא נדרש לשלם, משך זמן ההלוואה, אופן הפירעון, הגביה וכיוצ”ב, וכן- הסנקציות הצפויות במצב של אי עמידה בחוזה (החל מגביית ריבית פיגורים ועד מימוש הבטוחות).
בהתאם לכל זאת, אין המדובר בסוג השקעה המושפעת מתנודתיות כלשהי של השוק.

לטובת רישום הבטוחות לטובת המשקיעים:
הרישום מתבצע ברשם החברות ובאמצעותו משועבדות בטוחות הלווים לטובת המשקיעים. שעבוד ראשון לפני כולם.
עורך דין חיצוני לחברה מפקח על התנהלות רישום הבטוחות ושיעבודן לטובת משקיעי ProV.

כך נראית תעודת שעבוד למשקיע:

תעודת שעבוד לדוגמא scaled 1

זה הזמן להכיר מושג חשוב בתחום ההשקעות: יחס LTV

LTV הם ראשי התיבות של Loan TValue: חוב לבטוחה. זה מדד ליחס בין ההלוואה (L) ובין שווי הבטוחות (V).
דוגמא: אם נלקחה הלוואה בשווי מיליון שקלים ונרשם בעבורה שעבוד על נכס ששוויו 2 מיליון שקלים, יחס ה LTV יהיה 50%.
ככל שיחס ה-LTV נמוך יותר כך הביטחון גבוה יותר.

מדוע אנחנו מספרים לכם את כל זה? משום ש ProV מתעקשת על יחס LTV נמוך.
יחס מקסימלי של כ 60%.
כך, גם אם שוק הנדל”ן ירד מסיבה כלשהי באופן פתאומי ב 10-20% ואפילו 30% החברה לא תפסיד או תאבד יציבות.

תמהיל ההלוואות של החברה כולל הלוואות קטנות>  85,000 ועד 200,000 ש”ח
והלוואות גדולות > 200,000 ש”ח ומעלה.
הלוואות קטנות ניתנות במסלול ערבים, כאשר הדרישה היא ערב על כל 50,000 ש”ח-
משמע, הלוואה של 200,000 ש”ח תתקבל כנגד 4 ערבים, בלתי מוגנים, שיעברו חיתום אישי ויעמדו בתנאי הסף שלנו.
הלוואות גדולות ניתנות במסלול רישום בטוחה נדל”נית:
על הנכס להוות לפחות 60% מערך ההלוואה ובמינימום שווי של 700,000 ש”ח, בהתאם להערכת שמאי מטעמנו.

אנחנו מבינים מדוע אתם שואלים את זה… ואתם צודקים. תמיד קיים סיכון. זה נכון כמעט לכל פעולה שאנחנו מבצעים בחיים.
גם חציית כביש עלולה להיות מסוכנת אבל למדנו כלים לחציה בטוחה.
ProV אינה מציעה פנטזיות כי אם השקעה שיש בה כלים מתאימים לגידור הסיכון, תחת שקיפות מלאה, פיקוח וכפיפות לחוק.

אנא קראו שוב על כל שכבות ההגנה ובטחון ההשקעה וכמובן, אם קיימות שאלות נוספות- אנחנו כאן על מנת לענות.
אין לנו ציפייה וגם לא רצון שתבצעו הפקדה של כספכם בלחיצת כפתור. זה אינו מודל העבודה שלנו.
המשקיעים שלנו צועדים איתנו לאורך זמן, כשותפים להצלחה.
אנחנו מכבדים את החשש. זה כסף שחסכתם בעמל רב ואין כל סיבה שתבצעו צעדים שיגרמו לכם לדאגה.

מידע על פעולות ומסמכולוגיה

רף הכניסה המינמלי ל ProV עומד על 350,000 ש”ח.
משקיעים בעלי הון מינימלי של מיליון ש”ח יוכלו להתברג ישירות למסלולי הפרימיום של הכוורת.

חשוב להבין כי אין אפשרות לבצע השקעה/הפקדה בלחיצת כפתור. אנחנו רוצים להכיר אישית את המשקיעים שלנו, בדיוק כמו את הלווים.
באפשרותנו לקלוט לכל כוורת השקעה מספר מוגבל ביותר של משקיעים, הן בשל רגולציות ופיקוח והן על מנת לשמור על יציבות החברה ומודל מאוזן. על כן נגלה העדפה ברורה לקלוט אלינו משקיעים אשר מבינים את שיטות העבודה שלנו היטב.
מרביתם המכריע של המשקיעים שלנו מגיעים מפה לאוזן וזה עוזר לנו לשמר את החברה ‘בוטיקית’ ומשפחתית.


לאחר פגישה אישית שתכלול הסבר מלא על מודל ההשקעה וחשיפת התמורות למשקיע
ולאחר שנמצאה התאמה לשני הצדדים, המשקיע אלינו ו ProV למשקיע;
1. יחתם טופס הניצעים
2. יחתם חוזה ההלוואה והמסמכים המשפטיים לצורך רישום השיעבודים
3. ההון העצמי יועבר לחשבון
4. ההון ישובץ בכוורת ההשקעה ויתחיל לעבוד

בתום התקופה המשקיע יכול לבחור האם למשוך את הכספים או לגלגל אותם להשקעה נוספת ובכך להרוויח גם ריבית דריבית.
כספי המשקיע (קרן פלוס תשואה) יועברו אליו בניכוי מס כחוק (15%).

לא. אנחנו לא מסתפקים בהיכרות דיגיטלית בלבד על מנת לאשר הלוואה. 
לאחר הסינון הראשוני (ראו בהרחבה מידע על תהליך החיתום) אנחנו מבקשים לפגוש את הלווים שלנו פנים מול פנים.
חשוב לנו להכיר אישית את הנפשות הפועלות, להסתכל להם ב”לבן של העיניים” ולהבין האם הם מוכנים, רוצים ויכולים לשפר את מצבם לקראת תהליך הבראה כלכלית.
חשוב לנו שהם יבינו כי אנחנו לא רואים בהם רק “משלמי ריביות” וכי גיוס המימון עבורם אינו תחנה אחרונה אלא שלב מהותי בדרך לתיקון הסטטוס שלהם מול המערכת הבנקאית.
קרו כבר מספר מקרים בהם זיהינו פוטנציאל ל”מסתבך סידרתי” ובחרנו לוותר על התיק למרות שהנתונים היבשים הציגו התאמה עקרונית לקבלת הלוואה.
החזון שלנו עומד בתוקף על שילוב אג’נדה חברתית ואין לנו עניין לעזור לאנשים לחפור לעצמם בור עמוק יותר.
אכן ניתן לומר כי אנחנו מוצאים את עצמנו עם מספר גדול יותר של תיקים נדחים מאשר מתקבלים.

כפי שציינו, אנחנו לא פועלים במתכונת דיגיטלית. חשוב לנו להכיר אישית את המשקיעים שלנו בדיוק כמו את הלווים.
נשמח אם תפנו אלינו על מנת שנתאם שיחת הכרות ראשונית ופגישה אישית.

ProValue אוחזת ברישוי נותני אשראי, בפיקוח משרד האוצר אגף שוק ההון. רישיון מספר 60486

רישיון פרווליו 1 scaled 1

אכן. ProV אוחזת בשטר היתר עיסקא מהודר, החתום ע”י ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים, ע”י בד”צ העדה החרדית עיה”ק ירושלם ת”ו.

שטר עסקא scaled 1

Scroll to Top