מדיניות פרטיות

משתמש יקר,

חברת פרווליו בע”מ ח.פ 516124088, שכתובתה רחוב החרושת 18 רמת השרון (“החברה“), מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן עליה. כל מידע שמסרת או תמסור לנו במסגרת שימושך באתר האינטרנט שלנו ובמסגרת פעילותך בפרווליו יטופל וישמר באופן הראוי לכך. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע שנאסף על-ידנו אודותיך (לרבות מידע אישי, כהגדרתו להלן) בעת שימושך באתר האינטרנט שלנו (“האתר“) ובעת פעילותך בפרווליו (“המידע“).

אנא שים לב כי מדיניות פרטיות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. ייתכן שמדיניות הפרטיות תעודכן על-ידנו מעת לעת.

 1. איסוף מידע

1.1.             כל גולש המבקש להצטרף לפרווליו (בין אם כלווה ובין אם כמלווה) נדרש למסור לחברה מידע רלוונטי. ראוי לציין כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו את המידע ומסירתו תלויה בהסכמתך וברצונך החופשיים. עם זאת, הואיל ואנו פועלים באמצעות רישיון חוקי (רישוי נותני אשראי, בפיקוח משרד האוצר ורשות שוק ההון, רישיון מספר 60486) ומקיימים את תנאי הרגולציה המתבקשים, עלינו לעמוד בהוראות מותאמות לחוק איסור הלבנת הון, ולפיכך לא נוכל לאפשר קבלה לפרווליו מבלי למסור פרטים המאפשרים לנו לעמוד בחובותינו לעניין איסור הלבנת הון וכיוצ”ב.

1.2.             אנו מתחייבים כי השימוש במידע ייעשה לצרכי פעילות פרווליו בלבד. המידע לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות פרווליו (לרבות החברה וחברות המחזיקות בה או מוחזקות על-ידה; “חברה קשורה“).

 1. מידע אישי

2.1.             כל המידע אודות הגולשים באתר פרווליו נשמר ומוגן במאגר מידע, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א–1981 (“חוק הגנת הפרטיות“). האמור בסעיף זה מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.

2.2.             המידע האישי שתמסור לפרווליו בכל שלב יישמר במאגר המידע שלה (“המאגר“).

2.3.             המידע האישי במאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, להוראות כל דין, למטרות המפורטות בפרק ‎3 להלן ובכל מקום אחר במדיניות פרטיות זו.

2.4.             ייתכן שהאתר יאסוף מידע אודות מיקום גיאוגרפי של המשתמשים באתר והרגלי הגלישה שלהם וזאת לצרכי מחקר ושיפור חוויית המשתמש.

2.5.             באחריותך לוודא כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לפרווליו הוא נכון ומדויק. שימת לבך כי מסירת מידע כוזב אסורה ומהווה עבירה פלילית. העובר עבירה זו חשוף לעונשים הקבועים לחוק.

2.6.             בכל עת תוכל לפנות לפרווליו ולבקש לעיין במידע שמסרת לשם בדיקת נכונותו ואמינותו, בכתובת הדואר האלקטרוני: ProV-social@provalue.fund

2.7.             עדכון המידע האישי שלך או מחיקת פרטים ממנו יכול להיעשות בכל עת ובאופן עצמאי, באמצעות יצירת קשר עם פרווליו בכל אחת מן הדרכים הבאות:
(1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: ProV-social@provalue.fund
(2) בדואר, לכתובת: החרושת 18 רמת השרון או בטלפון:  054-566-5885, 052-880-2200 .
למען הסר ספק, אין במדיניות פרטיות זו כדי למנוע מהחברה לשמור את המידע האישי שלך (לרבות מידע אישי שביקשת לעדכן) מקום בו החברה נדרשת לעשות כן על-פי חוק ולצורך פעילות המיזם.

 1. שימוש במידע

(א)                  מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש של המשתמשים בו, לרבות מידע סטטיסטי לגבי עמודים בהם הם מבקרים, מועדי הביקור, מיקום הגישה, משך זמן הצפייה בכל עמוד וכן מידע שהדפדפן של המשתמש שולח בכל פעם שבה הוא מבקר באתר (כתובת ה- IP, סוג הדפדפן ודפים בהם ביקר לפני כניסתו לאתר וכיו”ב); והכל על מנת לשפר את רמת וגיוון השירותים המוצעים באתר;

(ב)                  איחסון המידע במאגר המידע ובסיסי נתונים אחרים של החברה, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולכל דין;

(ג)                 הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-ידי החברה או על-ידי חברות קשורות (מידע אודות קטינים מתחת לגיל 18 לא ישמש לצרכים אלו) (לעניין זה ראה גם פרק ‎5להלן);

 1. מסירת המידע האישי לצדדים שלישיים

אנו לא נמסור את המידע לצדדים שלישיים שאינם חברות קשורות, אלא בנסיבות המפורטות להלן:

(א)                  בכל מקרה שבו החברה או חברה קשורה ימכרו, ימחו, יעבירו את עסקיהם (כולם או חלקם) או נכסים שלהם לצד שלישי, או אם החברות כאמור יימכרו לצד שלישי או יתמזגו עמו, לרבות במסגרת הליך של פשיטת רגל או חדלות פירעון של החברה או חברה קשורה.

 1. דיוור ישיר

5.1.             המידע ישמש גם לשם הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-ידי החברה או על-ידי חברות קשורות. מטרת הפצת המסרים כאמור היא לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת. באמצעות הרישום שלך לאתר, אם יהיה כזה, אתה נותן את הסכמתך המפורשת מראש לקבלת מסרים אלו.

5.2.             בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן “הסרה” שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עם פרווליו, באמצעות אחת מן הדרכים המפורטות בסעיף ‎2.7 לעיל.

5.3.             פרווליו לא תמסור את המידע למפרסמים. עם זאת, החברה תהא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על אופי הפעילות של המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יכלול פרטים המאפשרים לזהות אותך אישית.

 1.  קבצי “Cookie” הם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך ומאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך והרגלי השימוש שלך ברשת האינטרנט. פרווליו עשויה לעשות שימוש בקבצי “Cookie” על-מנת להתאים את האתר להעדפותיך ולשפר את חוויית הגלישה באתר.

6.1.             ככל שאינך מעוניין כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי “Cookie”, אתה יכול לעשות כן באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך.

 1. אבטחת מידע

7.1.             אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן עליה. לכן, אבטחת המידע חשובה לנו מאוד ואנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן על המידע שנאסף על-ידנו מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי.

7.2.             עליך לדעת כי כל גלישה באינטרנט (לאו דווקא באתר) חושפת אותך לסיכונים רבים, כגון גניבת אמצעי זיהוי, חשיפת מידע, וירוסים וציתות לתקשורת המחשב.

7.3.             שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך לווירוסים ולתוכנות ריגול שונות העלולות להקליט את פעולותיך במחשב ולשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שווירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך בלבד, באמצעות התקנת כלי אנטי-וירוס מתאים ועדכונו השוטף.

7.4.             כמו כן, אנו מבקשים להזהיר אותך מפני הודעות דואר אלקטרוני מזויפות. הודעות אלו נשלחות כביכול מטעם פרווליו ומבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור המופיע בתוך ההודעה. אז, לאחר שמקבל ההודעה יכנס לאתר (שלעיתים הוא חיקוי מדויק של האתר המקורי), וימסור פרטים שונים שלו לצורך כניסה לאתר או עדכון נתוניו האישיים, מידע זה יועבר לצדדיים שלישיים בלתי מורשים העשויים לעשות במידע זה שימוש אסור ואף לא חוקי. על כן, מובהר כי בשום מקרה החברה לא תפנה למשתמשים הרשומים בפרווליו באמצעות דואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות להודעות כאמור המתקבלות באמצעות דואר אלקטרוני.

 1. העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

בכפוף לכל האמור במדיניות פרטיות זו לעיל ולהלן, פרווליו עשייה להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל . יתכן וחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו לא יהיו מקיפים כמו אלה הנהוגים בישראל. במקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בהצטרפותך כמשתמש באתר, אתה נותן הסכמתך להעברת המידע כאמור.

 

 1. קישורים לאתרים אחרים

9.1.             ייתכן שתמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט, אשר אינם מופעלים על-ידנו ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות אחרת מזו המונהגת בפרווליו

9.2.             אנו שואפים כי הקישור מהאתר ייעשה לאתרים מהימנים ואמינים בלבד. עם זאת, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים אלו ואנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי אתרים אלו או על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו. אנו לא נישא בשום אחריות או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים שאינם האתר או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של אתרים אלו  טרם הגלישה בהם.

 

 1. ויתור

10.1.          פרווליו ומי מטעמה אינם נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתם הישירה. אין ביכולת פרווליו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועי אבטחת פרטיות המידע האישי שלך.

10.2.          פרווליו אינה נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרמו בקשר עם שימוש או מסירת המידע האישי באתר ובפלטפורמה ואשר אינם בשליטתה הסבירה.

 

 1. יצירת קשר

בכל מקרה של שאלה בקשר למדיניות הפרטיות של  פרווליו או בכל נושא אחר, אתה מוזמן לפנות אלינו בכל עת באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: ProV-social@provalue.fund